Schilderij Marius van Dokkum

Affiche Marius van DokkumSchrijftips van Mieke

Een aantal jaren geleden was er een tentoonstelling van Marius van Dokkum in het Stadsmuseum. Bijgaande foto was de affiche voor deze expositie. In het eerste schrijfcafé in het Stadsmuseum hebben we over dit schilderij geschreven.

  • De eerste opdracht was: Beschrijf wat je ziet, de kleur, het beeld, wat valt je op, e.d. Kies er dan een detail uit en schrijf daar verder over.
  • Wat is de relatie tussen de man en de vrouw en waar gaan ze heen? Neem daar drie minuten voor en schrijf dan in vijf minuten een dialoog tussen deze twee mensen op het schilderij. Neem daarvoor pennen met een verschillende kleur.
  • Een elfje (een gedichtje van 11 woorden: 1-2-3-4-1-) over dit schilderij is:

Fietsen
hard trappen
man en vrouw
tegen de berg op
Waarheen?

De schilderijen van Marius van Dokkum zijn een inspiratiebron om over te schrijven. Sinds mei 2018 heeft hij een eigen museum in de voormalige snijkamer in het Hortuspark in Harderwijk. Het is zeker de moeite waard om dit museum te bezoeken.