Schrijfkring Ermelo

Schrijfkring Ermelo is een groep die iedere tweede woensdagochtend van de maand schrijft aan de hand van eenvoudige opdrachten. Het gaat niet om ‘mooi schrijven’, maar gewoon om wat er bij je opkomt. Schrijfervaring is niet nodig en het is altijd goed, want je schrijft voor jezelf. Na iedere schrijfronde is er gelegenheid voor te lezen, maar dat hoeft niet. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Schrijven over je leven, met de vier seizoenen als rode draad
Op woensdagmorgen 13 april starten we een nieuwe serie schrijfworkshops onder de titel De seizoenen van het leven. Lente, zomer, herfst en winter. De seizoenen in de natuur doen denken aan onze levensloop, waarin ook verschillende fasen elkaar opvolgen. Levensfasen, waarin we ons ontwikkelen, relaties opbouwen, activiteiten ontplooien, en zoeken naar zin.

Je kunt je opgeven voor de hele serie, maar de workshops zijn ook los van elkaar te volgen.
Data: woensdagen 13 april, 11 mei, 8 juni en 13 juli 2022, van 10.00 tot 12.00 uur.

Vier seizoenen

Informatie en aanmelden via deschrijfkring@outlook.com of 06-44616576.
Locatie: Reviuslaan 4, Ermelo.
Kosten: € 15,00 inclusief koffie/thee en wat erbij.
Maximaal aantal deelnemers: 8.
Begeleiding: Hanneke Jongeling.
Informatie en aanmelden: deschrijfkring@outlook.com.

Overige data 2022: 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december, van 10.00 tot 12.00 uur, inloop vanaf 09.45 uur.