Schrijven bij De Maretak

De Maretak in Harderwijk biedt verschillende mogelijkheden voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Op 21 februari is een serie van vier schrijfworkshops met als thema De elementen van mijn leven. De schrijfworkshops kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Mens-zijn is veelzijdig. We voelen, denken, dromen en handelen. Ieder leeft het leven op haar/zijn eigen manier. Als we een heftige periode doormaken kunnen er verschuivingen plaatsvinden. Schrijven kan dan houvast geven en helend werken. In deze schrijfserie verkennen we ons leven aan de hand van de elementen aarde, water, lucht en vuur.

We maken gebruik van verschillende schrijftechnieken. Na iedere schrijfronde is er gelegenheid het geschrevene voor te lezen, voor wie dat wil. Na de schrijfsessie is er gelegenheid om na te praten.

Om mee te doen heb je geen schrijfervaring nodig. Plezier in schrijven is voldoende. Het is altijd goed, want je schrijft voor jezelf.